Προβλήματα ομιλίας και φωνής

Δυσκολίες ομιλίας είναι συνηθισμένες στη ΣΚΠ. Η ομιλία ρυθμίζεται από πολλά κέντρα του εγκεφάλου, κυρίως από το εγκεφαλικό στέλεχος. Πλάκες σε διαφορετικά μέρη του εγκεφάλου μπορούν να προκαλέσουν διαφορετικές αλλαγές στην ομιλία. Τα συμπτώματα ποικίλουν από μικροδυσκολίες μέχρι δυσκολία να μιλήσει κανείς και να τον καταλάβουν. Οι δυσκολίες στην ομιλία ονομάζονται δυσαρθρίες. Οι δυσαρθρίες συνήθως συνδέονται και με άλλα συμπτώματα που προκαλούνται από πλάκες στο εγκεφαλικό στέλεχος. Σ΄ αυτές περιλαμβάνονται ο τρόμος, ο αποσυντονισμός των άκρων ή το ακούσιο κούνημα του κεφαλιού.

Μεγάλες παύσεις</h2 “style=”font-size:20px;”>

Ένα σύμπτωμα που συνδέεται με τη ΣΚΠ είναι το σύνδρομο κατά το οποίο οι συλλαβές των λέξεων, ή οι λέξεις διαχωρίζονται με σαφείς παύσεις, δηλαδή λείπει η «μουσική ροή» της ομιλίας.

Ένρινη η συζευκτική ομιλία</h2 “style=”font-size:20px;”>

Οι ΑμΣΚΠ με δυσκολίες στην ομιλία πολλές φορές συζεύουν τις λέξεις, δηλαδή συγχέουν ή συντέμνουν τις συλλαβές κατά την προφορά τους. Επίσης η ομιλία τους ακούγεται ένρινη σαν να είναι βουλωμένη η μύτη τους. Τα συμπτώματα αυτά είναι συνήθως αποτέλεσμα μιας αδυναμίας, ή μη συντονισμού των μυών της γλώσσας, των χειλιών, των μαγούλων και του στόματος.

Εκτίμηση της κατάαστασης</h3″style=”font-size:20px;”>

Ένας ειδικευμένος λογοθεραπευτής μπορεί να εκτιμήσει την κατάστασή σας και να σας βοηθήσει να βελτιώσετε την ομιλία σας, την προφορά σας και γενικά την επικοινωνία σας. Αν ένας ΑμΣΚΠ χάσει την ομιλία του, υπάρχουν πολλά βοηθήματα που διευκολύνουν την επικοινωνία. Είναι και πάλι απαραίτητο να επικοινωνήσετε με τους ειδικούς που θα μπορέσουν να σας βοηθήσουν.

Skip to content