Ψυχαγωγία

Η ψυχαγωγία μας, όπως ακριβώς και η άσκηση, πρέπει να βασίζεται στη λεπτομερή αξιολόγηση της σωματικής μας κατάσταση από φυσίατρο. Το μυστικό είναι να βρούμε ψυχαγωγικές δραστηριότητες που ελαχιστοποιούν την κόπωση αλλά συγχρόνως παρέχουν άσκηση και ευχαρίστηση. Όταν λοιπόν ψάχνουμε να βρούμε τέτοιες δραστηριότητες, είναι ανάγκη να προσέχουμε τα παρακάτω σημεία:

  • να λαμβάνουμε υπ΄ όψη τη θερμοκρασία του περιβάλλοντος και την ώρα της ημέρας
  • να μάθουμε να ελέγχουμε την κόπωση
  • να αυξάνουμε σταδιακά την αντοχή μας στη δραστηριότητα αυτή.

Οι δραστηριότητες που είναι ευεργετικές για τους ανθρώπους με ΣΚΠ είναι η γιόγκα και τα σπορ σε νερό. Οι δραστηριότητες που γίνονται μέσα στο νερό, ελαχιστοποιούν την κόπωση που προέρχεται από την άνοδο της θερμοκρασίας του σώματος που προκαλείται από την άσκηση, και έτσι μπορούμε να ασκηθούμε περισσότερη ώρα. Μία από τις αρχές της γιόγκα, και ο κύριος λόγος για τον οποίο θεωρείται κατάλληλη μορφή άσκησης για τους ανθρώπους με σκλήρυνση, είναι ότι ποτέ δεν κάνεις τίποτα πέρα από τις δυνατότητές σου. Είναι μία μορφή ασκήσεων, εξάσκησης και πειθαρχίας που δεν είναι ανταγωνιστική – φτάνεις εκεί που μπορείς και τίποτα παραπάνω.

Skip to content