Τύποι της Σ.Κ.Π.

Home / Τι ειναι η Σ.Κ.Π. / Τύποι της Σ.Κ.Π.

Οι διάφορες όψεις της Σ.Κ.Π.

Η ΣΚΠ εκτός από την ποικιλία συμπτωμάτων που τη χαρακτηρίζουν έχει και πολλές όψεις. Συνήθως η νόσος ακολουθεί μια από τις παρακάτω 4 μορφές:

  • Καλοήθης μορφή. Χαρακτηρίζεται από λίγα επεισόδια έξαρσης με πλήρη αποκατάσταση. Τα άτομα που ανήκουν σε αυτή την κατηγορία συνήθως έχουν μια πολύ καλή πορεία, χωρίς επιδείνωση ή εμφάνιση ανικανότητας πράγμα που τα επιτρέπει να έχουν μια ομαλή κοινωνική ζωή. Είναι από τις σπανιότερες μορφές της νόσου (15% των ΑμΣΚΠ διαγιγνώσκονται με αυτό τον τύπο)
#list-style-60933fbfb13e7 ul li:before { font-family:Icomoon; content: "\\e30b"; color:#f97352 }
  • Πρωτογενώς προϊούσα μορφή. Αφορά στο 15% περίπου των περιπτώσεων. Οι ασθενείς εμφανίζουν από την αρχή μια σταθερά προοδευτική επιδείνωση των συμπτωμάτων καθώς και επιδείνωση της αναπηρίας, χωρίς να παρουσιάζουν εμφανείς υποτροπές.
#list-style-60933fbfb16e6 ul li:before { font-family:Icomoon; content: "\\e30b"; color:#f97352 }
  • Υποτροπιάζουσα μορφή. Είναι η πιο συνηθισμένη μορφή της ΣΚΠ. Χαρακτηρίζεται από απρόβλεπτες εξάρσεις (υποτροπές) και υφέσεις. Τα ΑμΣΚΠ αυτής της κατηγορίας παρουσιάζουν ξαφνικά επιδείνωση που διαρκεί από λίγες μέρες έως μήνες, ωστόσο στη συνέχεια επανέρχονται με μερική ή πλήρη υποχώρηση των συμπτωμάτων που εκδηλώθηκαν κατά την υποτροπή.
#list-style-60933fbfb1cb5 ul li:before { font-family:Icomoon; content: "\\e30b"; color:#f97352 }
  • Δευτερογενώς προϊούσα μορφή. Εμφανίζεται μόνο στα ΑμΣΚΠ που έχουν την υποτροπιάζουσα μορφή. Παρουσιάζονται είτε ολοένα και συχνότερα εξάρσεις που δεν ακολουθούνται από πλήρη αποκατάσταση (υπάρχει δηλ. αδυναμία επαναφοράς στην πρότερη κατάσταση ύστερα από μια υποτροπή), είτε υπάρχει σταδιακή επιδείνωση χωρίς επιπλέον εξάρσεις.
#list-style-60933fbfb1f95 ul li:before { font-family:Icomoon; content: "\\e30b"; color:#f97352 }
Στείλτε μας ένα μήνυμα

Μπορείτε να μας στείλετε ένα email και εμείς θα επικοινωνήσουμε μαζί σας, το συντομότερο δυνατόν.

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search