Συναισθηματικές αλλαγές

Έχει παρατηρηθεί ότι τα άτομα με ΣΚΠ συχνά αναφέρουν διακυμάνσεις της ψυχολογικής τους κατάστασης στην καθημερινή ζωή. Η υποτροπιάζουσα φύση της νόσου και η αβεβαιότητα στην πρόγνωση επιδρούν σε πολλές λειτουργίες ψυχοκοινωνικές, οικογενειακές, συζυγικές και επαγγελματικές.

Skip to content