Στοιχεία του πόνου στη Σ.Κ.Π.

  • Καινούργιος πόνος ή εμφάνιση παλαιότερου πόνου δεν σημαίνει ώση.
  • Δεν έχουν σχέση με τη ΣΚΠ όλοι οι πόνοι. Συχνά είναι πόνοι που περνάνε όλοι οι άνθρωποι π.χ. αρθριτικών, πονοκέφαλος κ.λπ.
  • Ούτε η ηλικία, ούτε το φύλο, ούτε τα συμπτώματα της ΣΚΠ φαίνεται να έχουν σχέση με το είδος του πόνου που μπορεί να έχει κάποιος.
  • Το άγχος, η κούραση και η ζέστη μπορούν να προκαλέσουν ή να μεγαλώσουν τον πόνο. Είναι ανάγκη να μάθουμε να σεβόμαστε τα όριά μας.
  • Ένας υγιεινός τρόπος ζωής, η διατήρηση του φυσιολογικού βάρους και η τακτική άσκηση – η σωστή για τον καθένα – μπορούν να μειώσουν τον πόνο που προέρχεται από κινητικά προβλήματα.
Skip to content