Προβλήματα κίνησης

Η κίνηση είναι μια πολύπλοκη δραστηριότητα που η ολοκλήρωσή της προϋποθέτει την ακεραιότητα του άξονα «εγγραφή – ανάκληση – εκτέλεση – αναστολή». Όταν υπάρχει νευρολογική βλάβη εμφανίζονται ρήγματα στον κορμό της κινητικής διαδικασίας με αποτέλεσμα τη διαταραχή του κινητικού προτύπου. Από αυτή τη στιγμή ξεκινά και ο φαύλος κύκλος της Σ.Κ.Π. : περιορισμός της κινητικότητας επιφέρει περιορισμό της φυσικής δραστηριότητας και στη συνέχεια περιορισμό της λειτουργικής ανεξαρτησίας, σ’ αυτό το φαύλο κύκλο συνήθως επιδρούν αρνητικά οι περιβαλλοντικοί παράγοντες περιορίζοντας ακόμη περισσότερο την κινητικότητα – φυσική δραστηριότητα – λειτουργική ανεξαρτησία.
Αναλυτικότερα, η νευρολογική βλάβη οδηγεί σε κινητικά ελλείμματα και αυτά με τη σειρά τους σε περιορισμό της Φυσικής Δραστηριότητας, με συνέπειες : μείωση της Αερόβιας Ικανότητας, της Μυϊκής Ισχύος ή/και Αντοχής, του Εύρους Κίνησης Αρθρώσεων, του Χρόνου Αντίδρασης, διαταραχή της Ισορροπίας και τέλος σοβαρό περιορισμό της ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑΣ.

Skip to content