Εκμεταλλεύομαι στο έπακρο τα αποθέματα ενέργειας που διαθέτω.

Αυτό σημαίνει ότι βρίσκω τρόπους και τεχνικές που να μου επιτρέπουν να κάνω αυτό που θέλω με τη λιγότερη δυνατή σπατάλη ενέργειας. Αυτό μπορεί να σημαίνει και καινούργια θεώρηση της ζωής μας. Μπορεί να σημαίνει ότι ο σύντροφός μας θα κάνει τις περισσότερο χειρωνακτικές δουλειές και εμείς θα διεκπεραιώνουμε τις γραφειοκρατικές δουλειές και αυτές που απαιτούν περισσότερη σωματική προσπάθεια. Η αλλαγή ρόλων μέσα στη οικογένεια πρέπει ν΄ αντιμετωπίζεται κατακούτελα και να ενθαρρύνεται ο ρεαλισμός. Αυτό προϋποθέτει κατανόηση και αφορά όλα τα μέλη της οικογένειας και όχι μόνο αυτόν που έχει σκλήρυνση. Οι εργοθεραπευτές μπορούν να μας βοηθήσουν να κάνουμε τον χώρο μας λειτουργικό. Αν τους ζητήσουμε να μας επισκεφθούν στο σπίτι ή στο χώρο της δουλειάς ίσως μπορέσουν να μας προτείνουν κάποιες αναπροσαρμογές. Για παράδειγμα ίσως κερδίσουμε ενέργεια μετακινώντας τα έπιπλα του γραφείου μας για να κάνουμε λιγότερες κινήσεις.

Skip to content