Βρίσκω τη σωστή ισορροπία μεταξύ δραστηριότητας και ξεκούρασης.

Μέτρο είναι η λέξη κλειδί έτσι ώστε να μην υπερβάλλουμε αλλά ούτε και να παραιτηθούμε αλλά να συνεχίσουμε να συμμετέχουμε σε χαρές ή άλλα σημαντικά γεγονότα. Πρέπει να καθιερώσουμε μια ρουτίνα δουλειάς, κοινωνικών επαφών και βραδινών εξόδων για να μην πέφτουν όλα μαζί. Δυστυχώς αυτό δεν είναι πάντοτε εφικτό στην πράξη. Επομένως χρειαζόμαστε δύναμη θελήσεως και αυτοπειθαρχία για να μπορέσουμε να πούμε και κάποια όχι. Άλλωστε τις ποινές θα τις υποστούμε μόνον εμείς.

Skip to content