Ενημερωτική εκδήλωση του Συλλόγου Ατόμων με Σκλήρυνση Κατά Πλάκας (ΣΚΠ) με θέμα την «Προσβασιμότητα».

Home /